Vietnam

Privacy Policy

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA DIOR

Bảo mật và an ninh dữ liệu cá nhân của quý vị là việc rất quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi cam kết mang lại cho quý vị những dịch vụ được cá nhân hóa đồng thời tôn trọng quyền riêng tư và những lựa chọn của quý vị.

Mục đích của Chính Sách Quyền Riêng Tư này là để thông báo cho quý vị một cách minh bạch, đơn giản và hoàn chỉnh về việc xử lý dữ liệu cá nhân mà quý vị cung cấp hoặc do chúng tôi thu thập được thông qua những điểm tiếp cận khác nhau mà quý vị dùng để tương tác với chúng tôi (ví dụ như tại cửa hàng, Bộ Phận Chăm Sóc Khách Hàng, trang web dior.com, các phương tiện truyền thông xã hội, các ứng dụng kỹ thuật số, sự kiện), về khả năng dữ liệu cá nhân được chuyển giao cho các bên thứ ba cũng như về các quyền và lựa chọn của quý vị để kiểm soát dữ liệu cá nhân và bảo vệ quyền riêng tư của mình.

Trong Chính Sách này, quý vị sẽ tìm thấy thông tin về:

 • Chúng tôi là ai
 • Dữ liệu nào chúng tôi có thể thu thập về quý vị.
 • Cách thức chúng tôi thu thập hoặc tiếp nhận dữ liệu của quý vị
 • Mục đích chúng tôi sử dụng dữ liệu của quý vị
 • Chúng tôi có thể lưu giữ dữ liệu của quý vị trong thời gian bao lâu
 • Ai có thể truy cập dữ liệu của quý vị
 • Cách thức chúng tôi bảo vệ và bảo mật dữ liệu của quý vị
 • Cách thức chúng tôi xử lý những ưu tiên củakhách hàng và quyền cá nhân;
 • Những biện pháp bảo vệ bổ sung chúng tôi cung cấp cho người dân ở một số khu vực;
 • Cách thức liên lạc với chúng tôi nếu quý vị có câu hỏi về việc chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của quý vị
 • Cách thức chúng tôi bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em;
 • Việc quản lý các cookie trên trang web dior.com
 • Sửa đổi Chính Sách Quyền Riêng Tư này

CHÚNG TÔI là ai?

Khi chúng tôi nói đến “Dior”, ” chúng tôi”, hoặc “của chúng tôi”, chúng tôi đề cập đến, phụ thuộc vào đối tượng mà quý vị chia sẻ dữ liệu của mình như được mô tả thêm tại Chính Sách Quyền Riêng Tư này,

Các thực thể thuộc The House of Parfums Christian Dior:

PT Beauty Brands (Parfums Christian Dior – Văn phòng Việt Nam)

Là một công ty được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam có trụ sở đăng ký tại Parfums Christian Dior, Công ty TNHH L Beauty Việt Nam, Lô L17-02B, tầng 17, Vincom Center Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

và bất kỳ chi nhánh nào của Parfums Christian Dior mà bạn chia sẻ thông tin với.

Parfums Christian Dior là bên quản lý dữ liệu theo các quy định áp dụng cho dữ liệu cá nhân, đặc biệt là Quy định (EU) 2016/679 về việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của mọi cá nhân và sự dịch chuyển tự do của dữ liệu đó (sau đây gọi là “GDPR”).

DỮ LIỆU nào chúng tôi có thể thu thập về quý vị? 

“Dữ liệu cá nhân” có nghĩa là bất kỳ thông tin nào có thể xác định danh tính của quý vị một cách trực tiếp (ví dụ như họ tên của quý vị) hoặc gián tiếp (ví dụ như thông qua mã số định danh độc nhất của khách hàng).

Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập tùy thuộc vào điểm tiếp cận mà chúng tôi tương tác, và cũng được giới hạn ở những dữ liệu liên quan và phù hợp cho việc tương tác. Khách truy cập lướt qua trang web Dior.com và xem các sản phẩm, thông tin và chào hàng của chúng tôi có thể chọn làm như thế mà không cần xác định danh tính của mình, và việc này cũng áp dụng cho việc tham quan tại cửa hàng và trên các phương tiện truyền thông xã hội. Trừ khi quý vị lựa chọn tương tác với chúng tôi thông qua những điểm tiếp cận, ví dụ như thông qua việc mua hàng trên trang web của chúng tôi, đăng ký một trong những chương trình hoặc dịch vụ của chúng tôi, hoặc đăng tải bình luận hoặc bấm nút thích trên mạng, việc chúng tôi thu thập dữ liệu được giới hạn ở việc sử dụng ‘các cookie’ đối với khách truy cập trang web.

Đối với các khách hàng và cá nhân khác đăng ký các chương trình hoặc dịch vụ, chúng tôi phải thu thập một số thông tin liên quan từ quý vị. Thông tin chúng tôi thu thập liên quan đến giao dịch cụ thể cũng như mối quan hệ chung giữa chúng tôi với quý vị. Ví dụ, nếu quý vị mua hàng từ trang web Dior.com hoặc tại các cửa hàng của chúng tôi, chúng tôi phải thu thập thông tin để xử lý (và, nếu có liên quan, hoàn thành và chuyển hàng) đơn đặt hàng của quý vị. Đối với những khách hàng và cá nhân khác có đăng ký các chương trình hoặc dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi thường thu thập thông tin liên lạc, phương thức liên hệ theo tùy chọn của quý vị, và những thông tin cho phép chúng tôi đưa ra cho quý vị những gợi ý về các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi mà quý vị có thể quan tâm. Chúng tôi có thể tập trung thông tin liên quan đến những khách hàng của mình để sắp xếp những thông tin này vào một nơi, vì điều này giúp chúng tôi quản lý mối quan hệ của mình với quý vị cũng như những lựa chọn và ưu tiên của quý vị.

Tùy thuộc vào những dữ liệu quý vị cung cấp hoặc chia sẻ với chúng tôi, dữ liệu cá nhân có thể bao gồm những thông tin liên quan đến:

 • Danh tính của quý vị và thông tin liên lạc chi tiết của quý vị
 • Quan tâm và ưa thích cá nhân của quý vị
 • Các giao dịch mua hàng của quý vị (tại cửa hàng hoặc trên mạng, bao gồm các đơn đặt hàng của quý vị, thông tin theo dõi đơn đặt hàng và các hóa đơn mua hàng của quý vị, số tiền và loại hàng quý vị mua) và việc sửa chữa của quý vị
 • Lịch sử giao dịch trên mạng của quý vị (dior.com, các trang truyền thông xã hội, các trang web đối tác và cơ sở dữ liệu)
 • Những yêu cầu của quý vị thông qua bộ phận chăm sóc khách hàng hoặc bộ phận quan hệ công chúng của chúng tôi
 • Những sự kiện của Dior mà quý vị tham dự
 • Dữ liệu về sức khỏe cụ thể nếu quý vị thông báo cho chúng tôi về bất kỳ phản ứng phụ không mong muốn nào liên quan đến bất kỳ sản phẩm nào của chúng tôi (chỉ dành cho Parfums Christian Dior)

Về các giao dịch mua hàng của quý vị, thông tin chi tiết về ngân hàng của quý vị được mã hóa thông qua các máy chủ của Dior. Các khoản thanh toán được thực hiện thông qua nền tảng thanh toán an toàn có chứng chỉ PCI-DSS, được bổ sung các biện pháp kiểm soát, để bảo đảm sự an toàn của các giao dịch mua hàng được thực hiện và phòng chống gian lận.

Trong trường hợp nộp đơn xin việc tại Dior, chúng tôi có thể thu thập những thông tin sau đây:

 • Danh tính của quý vị và thông tin liên lạc chi tiết của quý vị
 • Sơ yếu lý lịch của quý vị và thư xin việc của quý vị

Chúng tôi khuyến nghị quý vị thông báo thường xuyên cho chúng tôi bằng văn bản về bất cứ thay đổi nào đối với thông tin liên lạc chi tiết của quý vị.

CÁCH THỨC chúng tôi thu thập hoặc tiếp nhận dữ liệu của quý vị?

Là một phần trong mối quan hệ giữa chúng tôi và quý vị, chúng tôi có thể thu thập một số dữ liệu thông qua những điểm tiếp cận sau đây:

 • Lịch sử giao dịch tại Dior.com
 • Mối quan hệ tại cửa hàng với nhân viên bán hàng của chúng tôi (bao gồm các quầy hàng và gian hàng trong các cửa hàng bách hóa)
 • Những sự kiện của Dior mà quý vị tham dự
 • Mối quan hệ với [Bộ Phận] Quan Hệ Công Chúng
 • Liên lạc với Bộ Phận Chăm Sóc Khách Hàng
 • Các mẫu đơn quý vị điền (tại cửa hàng hoặc trên mạng)
 • Các ứng dụng kỹ thuật số quý vị sử dụng
 • Chương trình liên kết mà quý vị được nhận lợi ích
 • Các trang truyền thông xã hội của Dior mà quý vị truy cập hoặc bình luận/thích
 • Các trang truyền thông xã hội mà quý vị đăng tải nội dung hoặc bình luận về Dior
 • Quảng cáo truyền thông kỹ thuật số mà quý vị bấm vào
 • Quảng cáo có trả tiền trên công cụ tìm kiếm mà quý vị bấm vào
 • Những bên bán lẻ mà tại đó quý vị đồng ý nhận thông báo của chúng tôi
 • Những khảo sát hoặc bộ câu hỏi về sự hài lòng mà quý vị trả lời

Liên quan đến các chương trình và sự kiện của chúng tôi, dữ liệu cá nhân quan trọng với Dior được xác định bằngdấu sao trên từng mẫu thu thập dữ liệu cá nhân. Nếu quý vị không cung cấp dữ liệu được đánh dấu sao, điều này có thể ảnh hưởng đến các sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi có thể cung cấp cho quý vị. Những thông tin khác là không bắt buộc và cho phép chúng tôi hiểu rõ quý vị hơn và để cải thiện những nội dung thông báo và dịch vụ của chúng tôi dành cho quý vị.

MỤC ĐÍCH Dior sử dụng dữ liệu của quý vị?

Như là một phần trong mối quan hệ giữa chúng tôi và quý vị, và tùy thuộc vào bối cảnh mà dữ liệu của quý vị được thu thập, chúng tôi sử dụng dữ liệu của quý vị cho việc:

 • quản lý mối quan hệ và việc liên lạc với quý vị bằng tin nhắn (bao gồm tin nhắn SMS hoặc thông qua các ứng dụng nhắn tin khác như WhatsApp, Viber, Zalo), email, thư từ, cuộc điện thoại hoặc bằng các hình thức hợp pháp khác được quý vị đồng ý
 • quản lý các đơn đặt hàng của quý vị
 • quản lý nội dung và thông báo được cá nhân hóa với Dior (kỹ thuật số hoặc hình thức khác) • quản lý tài khoản và hồ sơ của quý vị
 • quản lý chương trình liên kết quý vị tham gia
 • quản lý những đề nghị liên quan đến Dior của quý vị
 • quản lý những sự kiện mà quý vị đăng ký/tham dự
 • quản lý những cảnh báo quý vị gửi đến chúng tôi như là một phần trong những nghĩa vụ cảnh báo về an toàn mỹ phẩm của chúng tôi (chỉ dành cho các sản phẩm của Parfums Christian Dior)
 • quản lý việc quý vị nộp đơn xin việc
 • quản lý trang web và các ứng dụng kỹ thuật số của chúng tôi
 • quản lý và cải thiện các sản phẩm và dịch vụ, hình ảnh và danh tiếng của chúng tôi.
 • quản lý các khoản thanh toán (bảo đảm an toàn cho các giao dịch trên mạng, phòng chống gian lận, các sự cố thanh toán và thu hồi nợ)

Trong trường hợp quý vị nộp đơn xin việc, chúng tôi sử dụng dữ liệu của quý vị để quản lý và giám sát đơn xin việc của quý vị.

Cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu của quý vị có thể là, tùy thuộc vào bối cảnh mà dữ liệu của quý vị được thu thập:

 • Sự đồng ý của quý vị (ví dụ như để quản lý các dịch vụ được điều chỉnh của chúng tôi, quản lý việc lướt web của quý vị thông qua các cookie)
 • Việc thực hiện hợp đồng (ví dụ như quản lý quyền truy cập của quý vị vào tài khoản khách hàng của quý vị, xử lý và theo dõi các đơn đặt hàng của quý vị)
 • Nghĩa vụ pháp lý khi xử lý được pháp luật quy định(ví dụ như giữ lại các hóa đơn mua hàng, cảnh báo về an toàn mỹ phẩm đối với các sản phẩm của Parfums Christian Dior)
 • Quyền lợi chính đáng của chúng tôi: cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, phòng chống gian lận, bảo vệ các công cụ của chúng tôi và điều chỉnh những nội dung thông báo của chúng tôi

Chúng tôi có thể lưu giữ dữ liệu của quý vị trong thời gian BAO LÂU?

Chúng tôi chỉ lưu giữ dữ liệu cá nhân của quý vị đến khi nào chúng tôi cần những dữ liệu này để đạt được mục đích theo đuổi, để đáp ứng các nhu cầu của quý vị, hoặc để tuân thủ theo các nghĩa vụ pháp lý hoặc kinh doanh của chúng tôi.

Như là một nguyên tắc chung, dữ liệu cá nhân của quý vị sẽ được giữ lại trong cơ sở dữ liệu về khách hàng của chúng tôi:

 • Nếu quý vị là một “khách hàng” (tức là quý vị đã từng mua sản phẩm của Dior): trong khoảng thời gian không quá 10 năm kể từ khi quý vị mua hàng lần đầu tiên cho mục đích quản lý mối quan hệ với khách hàng, nhưng không quá 5 năm cho mục đích phát triển công việc kinh doanh; thời hạn này sẽ được gia hạn mới vào mỗi lần quý vị tương tác với Dior (ví dụ như mua hàng)
 • Nếu quý vị là một “khách hàng tiềm năng” (tức là quý vị chưa từng mua sản phẩm của Dior nhưng quý vị quan tâm đến nhãn hiệu Dior): trong khoảng thời gian không quá 3 năm; thời hạn này sẽ được gia hạn mới vào mỗi lần quý vị tương tác với Dior (ví dụ như khi tham gia vào một sự kiện)
 • Nếu quý vị có liên hệ với bộ phận Quan Hệ Công Chúng: trong khoảng thời gian không quá 10 năm kể từ lần liên lạc đầu tiên; thời hạn này sẽ được gia hạn mới vào mỗi lần quý vị tương tác với Dior (ví dụ như khi đề nghị cung cấp thông tin từ Dior House)
 • Nếu quý vị là một “ứng viên xin việc” (tức là quý vị ứng tuyển vào công việc do Dior đăng tuyển): trong khoảng thời gian 2 năm kể từ khi quý vị ứng tuyển

Trường hợp các cookie được đặt trên máy tính của quý vị, chúng tôi sẽ lưu giữ những cookie này trong khoảng thời gian không quá 13 tháng.

Khi chúng tôi không cần sử dụng dữ liệu cá nhân của quý vị nữa, dữ liệu cá nhân của quý vị được xóa bỏ khỏi các hệ thống hoặc hồ sơ của chúng tôi hoặc được ẩn danh để không thể xác định danh tính quý vị từ những dữ liệu cá nhân này.

AI có thể truy cập dữ liệu của quý vị?

Dữ liệu của quý vị được các dịch vụ của Dior dùng để xử lý các yêu cầu của quý vị. Chúng tôi bảo đảm rằng chỉ những người được ủy quyền hợp lệ mới có thể truy cập dữ liệu cá nhân của quý vị khi cần thiết cho những mục đích nêu trên.

Chúng tôi không đưa dữ liệu của quý vị cho các bên thứ ba vì mục đích thương mại.

Chúng tôi chỉ trao đổi thông tin của quý vị khi cần thiết, và nếu có thể, bằng hình thức không cho phép việc xác định danh tính một cách trực tiếp, với:

 • Các tổ chức khác của Dior để cung cấp cho quý vị dịch vụ được cá nhân hóa tương tự trên toàn thế giới
 • Các nhà cung cấp là bên thứ ba đáng tin cậy của chúng tôi, bao gồm các tổ chức khác của tập đoàn LVMH, hành động trong tư cách là các bên xử lý căn cứ theo các chỉ thị của chúng tôi và chỉ thay mặt cho chúng tôi.
  Ví dụ, chúng tôi ủy thác một số dịch vụ cho các bên thứ ba phụ trách quản lý việc đưa ra các cảnh báo về an toàn mỹ phẩm (đối với các sản phẩm của Parfums Christian Dior), các bên thứ ba là bên hỗ trợ chúng tôi trong việc tổ chức các sự kiện của chúng tôi, các bên thứ ba cung cấp các dịch vụ CNTT, các công ty truyền thông kỹ thuật số và quan hệ công chúng, các bên thứ ba hỗ trợ chúng tôi về dịch vụ khách hàng và các dịch vụ hậu cần.
 • Các cửa hàng bách hóa nơi quý vị mua các sản phẩm của chúng tôi
 • Các đối tác là bên thứ ba đáng tin cậy của chúng tôi hỗ trợ chúng tôi quản lý các đơn đặt hàng của quý vị. Cụ thể, chúng tôi ủy thác một số dịch vụ cho các bên thứ ba phụ trách giao sản phẩm cho quý vị, các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và các nhà cung cấp bảo đảm an toàn giao dịch khỏi gian lận.
  Vui lòng lưu ý rằng những đối tác này có thể hành động trong tư cách là bên kiểm soát dữ liệu; trong trường hợp đó, những đối tác này sẽ có các chính sách quyền riêng tư của riêng mình.
 • Các bên thứ ba, trong trường hợp có thay đổi về quyền kiểm soát, vì lý do pháp lý, hoặc với sự đồng ý trước của quý vị

Quý vị cũng có thể lựa chọn tiết lộ dữ liệu cá nhân của quý vị cho các đối tác của chúng tôi, các bên quảng cáo hoặc các bên liên kết bằng cách bấm vào đường dẫn đến và từ các trang web của những đối tác này. Vui lòng lưu ý rằng những trang web này có các chính sách quyền riêng tư của riêng mình.

Chúng tôi cũng có thể đề nghị quý vị cho chúng tôi cơ hội sử dụng thông tin đăng nhập phương tiện truyền thông xã hội của quý vị. Vui lòng lưu ý rằng trong trường hợp này, quý vị sẽ chia sẻ thông tin về hồ sơ của quý vị với chúng tôi. Dữ liệu cá nhân được chia sẻ phụ thuộc vào các cài đặt trên nền tảng truyền thông xã hội của quý vị. Vui lòng lưu ý rằng các mạng xã hội này có các chính sách quyền riêng tư của riêng mình.

Ngoài ra, theo yêu cầu của quý vị hoặc với sự đồng ý của quý vị, dữ liệu về việc quý vị nộp đơn xin việc có thể được chia sẻ với các công ty khác thuộc Tập Đoàn LVMH trên toàn thế giới cho mục đích tuyển dụng.

CÁCH THỨC chúng tôi bảo vệ và bảo mật dữ liệu của quý vị?

Chúng tôi đã áp dụng các biện pháp phòng vệ hợp lý và phù hợp để bảo vệ dữ liệu của quý vị khỏi việc bị tổn thất, sử dụng sai, sửa đổi, tiêu hủy hoặc truy cập bởi các bên thứ ba không được phép.

Chúng tôi cũng yêu cầu các đối tác và công ty trong tập đoàn của mình duy trì mức độ bảo vệ tương tự đối với dữ liệu của quý vị. Các biện pháp đều được đánh giá và cập nhật để xử lýcác đe dọa và thách thức mới, cũng như các yêu cầu pháp lý mới tại những quốc gia mà chúng tôi hoạt động.

Trong quá trình tạo tài khoản của quý vị trên trang web dior.com hoặc trong trường hợp quý vị nộp đơn xin việc, việc nhập mật khẩu cá nhân tuân thủ theo các yêu cầu an ninh của chúng tôi là điều bắt buộc và là một phần trong chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

CÁCH THỨC chúng tôi giải quyết các biện pháp bảo vệ xuyên biên giới?

Vì Dior hoạt động tại nhiều quốc gia trên toàn thế giới, một số dữ liệu của quý vị có thể được thu thập, truy cập hoặc lưu trữ bên ngoài quốc gia quý vị cư trú. Quý vị nên biết rằng các yêu cầu về an ninh và bảo vệ dữ liệu có khác nhau ở mỗi nơi, và có thể không đưa ra mức độ bảo vệ tương tự như những yêu cầu tại quốc gia sở tại của quý vị. Tuy nhiên, Dior và các công ty trong tập đoàn của chúng tôi đã thực hiện các biện pháp nhằm bảo đảm mức độ bảo vệ thỏa đáng dành cho dữ liệu của quý vị bất kể nơi đặt dữ liệu, ví dụ như thông qua việc sử dụng các phương thức chuyển giao dữ liệu được chấp thuận bởi Ủy ban châu Âu (là nơi pháp luật về bảo vệ dữ liệu được xem là mạnh mẽ nhất trên toàn thế giới). Chúng tôi cũng yêu cầu các đối tác là bên thứ ba của mình hoàn thành các nghĩa vụ về chuyển giao dữ liệu được áp dụng liên quan đến dữ liệu cá nhân mà những đối tác này nhận được thay mặt cho chúng tôi.

Cách thức chúng tôi xử lý những tùy chọn theo sở thích khách hàng và quyền cá nhân?

Căn cứ theo pháp luật và các yêu cầu được áp dụng, Dior và các công ty thuộc tập đoàn của Dior đã đề ra các biện pháp nhằm đáp ứng các quyền của cá nhân liên quan đến dữ liệu cá nhân về họ mà chúng tôi (hoặc các bên thứ ba của chúng tôi) nắm giữ. Điều này bao gồm, ví dụ như, quyền được biết đến những dữ liệu về quý vị mà chúng tôi nắm giữ hoặc quyền có được bản sao, và các quyền giới hạn để chỉnh sửa dữ liệu của quý vị, quyền yêu cầu xóa bỏ, hoặc quyền phản đối việc xử lý dữ liệu của quý vị. Chúng tôi khuyến khích các cá nhân là người đã ủy thác dữ liệu của họ cho chúng tôi luôn cập nhật dữ liệu (ví dụ như nếu quý vị thay đổi địa chỉ thư điện tử, địa chỉ hoặc số điện thoại của quý vị), để chúng tôi có được thông tin chính xác của quý vị trong hồ sơ. Chúng tôi cũng khuyến khích khách hàng cập nhật các tùy chọn ưu tiên của khách hàng với chúng tôi, ví dụ như liên quan đến các sản phẩm và tần suất liên lạc, để chúng tôi có thể cá nhân hóa dịch vụ của mình nhằm đáp ứng các kỳ vọng và nhu cầu của quý vị. Cuối cùng, chúng tôi cung cấp cho các cá nhân quyền được rút lại sự đồng ý tham gia các chương trình và chào hàng của chúng tôi vào bất cứ thời điểm nào. Để thực hiện điều này, hoặc thực thi bất kỳ quyền nào trong các quyền khác nêu trên, vui lòng sử dụng đường dẫn Liên Lạc Với Chúng Tôi trên trang web Dior.com, hoặc gửi thư điện tử đến chúng tôi theo địa chỉ vnservice@diormail.com. Đối với những cá nhân tìm cách truy cập dữ liệu của họ, chúng tôi cũng yêu cầu xác thực để bảo đảm rằng chúng tôi không cung cấp dữ liệu cá nhân cho người không được phép.

Những biện pháp bảo vệ bổ sung chúng tôi cung cấp cho người dân ở một số khu vực là gì?

Dior áp dụng các phương thức thực hành bảo vệ và an ninh dữ liệu như mô tả trong Chính Sách Quyền Riêng Tư này đối với mọi cá nhân trong phạm vi điều chỉnh. Ngoài ra, chúng tôi cũng công nhận và đề cập các biện pháp bảo vệ và an ninh dữ liệu được yêu cầu ở mức độ địa phươnghoặc khu vực. Điều này bao gồm, ví dụ như, các biện pháp được yêu cầu cho các cư dân của Liên minh châu Âu/Khu vực kinh tế châu Âu theo Quy Định Chung Về Bảo Vệ Dữ Liệu của Liên minhchâu Âu (GDPR) 2016/679.

Cụ thể, GDPR cung cấp các quyền sau đây:

 • Quyền được thông tin: quý vị có quyền có được các thông tin rõ ràng, minh bạch và dễ hiểu về cách thức chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của quý vị, cũng như về các quyền của quý vị. Quý vị sẽ tìm thấy mọi thông tin vừa nêu trong Chính Sách này
 • Quyền truy cập: quý vị có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân về quý vị mà Dior nắm giữ
 • Quyền chỉnh sửa: quý vị có quyền chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của quý vị nếu dữ liệu cá nhân không chính xác hoặc không được cập nhật và/hoặc có quyền hoàn chỉnh dữ liệu cá nhân của mình nếu dữ liệu chưa hoàn chỉnh
 • Quyền xóa bỏ/quyền được quên lãng: quý vị có quyền xóa hoặc bỏ dữ liệu cá nhân của mình. Vui lòng lưu ý rằng đây không phải là quyền tuyệt đối, vì chúng tôi có thể có cơ sở pháp lý hoặc chính đáng để giữ lại dữ liệu cá nhân của quý vị
 • Quyền phản đối việc tiếp thị trực tiếp: quý vị có thể bỏ đăng ký hoặc chọn không nhận thông báo tiếp thị trực tiếp của chúng tôi vào bất kỳ thời điểm nào. Quý vị có thể làm như thếbằng cách bấm vào đường dẫn “bỏ đăng ký” trong bất kỳ thư điện tử hoặc thông báo nào chúng tôi gửi đến quý vị. Quý vị cũng có thể yêu cầu được nhận các thông báo không được cá nhân hóa về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi
 • Quyền rút lại sự đồng ý tại bất kỳ thời điểm nào đối với việc xử lý thông tin được dựa trên sự đồng ý: Quý vị có thể rút lại sự đồng ý của quý vị đối với việc chúng tôi xử lý dữ liệu của quý vị khi việc xử lý thông tin đó được dựa trên sự đồng ý
 • Quyền di chuyển dữ liệu: quý vị có quyền di chuyển, sao chép hoặc chuyển giao dữ liệu từ cơ sở dữ liệu của chúng tôi đến cơ sở dữ liệu khác. Điều này chỉ áp dụng cho dữ liệu mà quý vị đã cung cấp, trong trường hợp việc xử lý được dựa trên hợp đồng hoặc sự đồng ý của quý vị, và việc xử lý được thực hiện bởi các phương thức tự động

Quý vị cũng được quyền quyết định các hướng dẫn và chỉ thị bảo vệ dữ liệu cá nhân của quý vị trong trường hợp có sự tử vonghoặc do các hoàn cảnh bên ngoài.

Quý vị cũng có quyền liên lạc với cơ quan bảo vệ dữ liệu tại quốc gia của quý vị để khiếu nại về các phương thức thực hành bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư của Dior.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên lạc chi tiết bên dưới để thực thi những quyền này hoặc nếu quý vị có bất cứ câu hỏi hoặc khiếu nại nào về việc xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị.

Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể yêu cầu bằng chứng về danh tính của quý vị và thông tin chi tiết đầy đủ về yêu cầu của quý vị trước khi chúng tôi xử lý yêu cầu này.

Cách thức Dior bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em?

Dior đã áp dụng các phương thức thực hành được thiết kế để bảo đảm rằng chúng tôi không thu thập hoặc duy trì bất kỳ thông tin nào từ trẻ em dưới 15 tuổi. Nếu chúng tôi biết được rằng chúng tôi thu thập nhầm bất kỳ thông tin nào từ bất cứ ai dưới 15 tuổi, chúng tôi sẽ xóa bỏ thông tin đó ngay lập tức, ngoại trừ để phản hồi câu hỏi hoặc thắc mắc trên cơ sở một lần duy nhất từ cá nhân hoặc cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của cá nhân đó.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc hoặc quan ngại nào về cách thức chúng tôi xử lý, sử dụng dữ liệu cá nhân của quý vị, hoặc muốn thực hiện bất kỳ quyền nào của quý vị như nêu trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo các cách sau:

Gửi thư điện tử đến vnservice@diormail.com
Hoặc liên hệ với chúng tôi thông qua mẫu đơn có sẵn trên trang web dior.com tại địa chỉ https://www.dior.com/couture/en_int/contact
Quý vị cũng có thể liên hệ Cán Bộ Phụ Trách Bảo Vệ Dữ Liệu của chúng tôi tại dpo_france@diormail.com

THÔNG TIN VỀ VIỆC QUẢN LÝ COOKIE

Mục này trình bày chính sách của chúng tôi về việc quản lý các cookie trên trang web dior.com. Mục này nhằm giải thích việc thông tin duyệt web được xử lý khi quý vị truy cập trang web của chúng tôi đến từ đâu, cách thức thông tin duyệt web được sử dụng, và các quyền của quý vị.

COOKIE LÀ GÌ?

Khi quý vị truy cập trang web của chúng tôi, tùy thuộc vào những lựa chọn quý vị đưa ra, chúng tôi có thể lưu trữ một tập tin văn bản trên thiết bị của quý vị (máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng, v.v.) thông qua trình duyệt web của quý vị.

Tập tin văn bản này là một cookie. Đến khi nào cookie còn giá trị và được lưu trữ trên thiết bị của quý vị, cookie sẽ cho phép Dior xác định thiết bị của quý vị khi quý vị truy cập trang web trong tương lai.

Chỉ có bên khởi tạo cookie mới có thể đọc hoặc chỉnh sửa thông tin lưu trữ trong cookie.

Sau đây quý vị sẽ tìm thấy thông tin về các cookie có thể được lưu trữ bởi Dior hoặc bởi các bên thứ ba trên thiết bị của quý vị khi quý vị truy cập các trang trên trang web dior.com, và cách thức quý vị có thể xóa các cookie hoặc từ chối cho phép lưu trữ các cookie trên thiết bị của quý vị.

MỤC ĐÍCH CỦA CÁC COOKIE ĐƯỢC KHỞI TẠO TRÊN TRANG WEB DIOR.COM LÀ GÌ?

Cookie có nhiều loại. Một số loại cookie được khởi tạo trực tiếp bởi Dior và các nhà cung cấp của Dior, và một số loại cookie được khởi tạo bởi các công ty là bên thứ ba.

 • Các cookie được khởi tạo bởi Dior và các nhà cung cấp của Dior

Nhiều loại cookie có thể được lưu trữ trên thiết bị của quý vị khi quý vị duyệt trang web của chúng tôi:

Các cookie “thiết yếu” cần thiết cho việc duyệt trang web của chúng tôi, bao gồm để bảo đảm rằng quy trình đặt hàng diễn ra suôn sẻ. Nếu quý vị xóa các cookie thiết yếu, điều này có thể gây ra các khó khăn khi duyệt trang web của chúng tôi và khiến cho không thể đặt đơn hàng. Các cookie thiết yếu có thể được lưu trữ trên thiết bị của quý vị bởi Dior hoặc các nhà cung cấp của Dior.

Các cookie “Phân tích và Cá nhân hóa” là các cookie không cần thiết cho việc duyệt trang web của chúng tôi nhưng giúp cho quý vị thực hiện tìm kiếm dễ dàng hơn, tối ưu hóa trải nghiệm mua hàng của quý vị.

Các cookie “Quảng cáo” là các cookie không cần thiết cho việc duyệt web nhưng cho phép quý vị nhận được các đề xuất quảng cáo có liên quan đến mình hơn.

Nếu thiết bị của quý vị được nhiều người sử dụng và nếu một thiết bị sử dụng nhiều trình duyệt web, chúng tôi không thể chắc chắn rằng các dịch vụ và quảng cáo gửi đến thiết bị của quý vị được quyết định dựa trên việc quý vị sử dụng thiết bị mà không phải dựa trên việc sử dụng của người dùng khác. Việc quý vị có chia sẻ quyền sử dụng thiết bị của quý vị và cấu hình các cài đặt cookie trên trình duyệt web của quý vị với những người khác hay không là quyết định và trách nhiệm của quý vị.

 • Cookies được khởi tạo bởi các công ty là bên thứ ba

Cookies được khởi tạo và sử dụng bởi các bên thứ ba trên trang web của chúng tôi theo các chính sách bảo vệ quyền riêng tư của các bên thứ ba này. Các cookie này không cần thiết cho việc duyệt trang web của chúng tôi.

Chúng tôi có thể bao gồm các cookie trên các ứng dụng web của chúng tôi do các bên thứ ba sản xuất, là các ứng dụng cho phép quý vị chia sẻ nội dung trên trang web của chúng tôi với những người khác hoặc cho những người khác biết về nội dung mà quý vị đang duyệt hoặc ý kiến của quý vị về nội dung đó. Điều này đúng với các nút “Chia sẻ” và “Thích” đối với các mạng xã hội như Facebook, Twitter, Instagram và Pinterest.

Các mạng xã hội cung cấp những nút như vừa nêu có thể sử dụng những nút này để xác định danh tính của quý vị, ngay cả khiquý vị không sử dụng nút này khi duyệt trang web của chúng tôi. Chúng tôi không có quyền kiểm soát đối với quy trình mà các mạng xã hội sử dụng để thu thập thông tin liên quan đến việc quý vị duyệt trang web của chúng tôi và kết nối với dữ liệu cá nhân mà những mạng xã hội này nắm giữ. Vui lòng tham khảo chính sách quyền riêng tư của những mạng xã hội này.

QUẢN LÝ CÁC COOKIE LƯU TRỮ TRÊN THIẾT BỊ CỦA QUÝ VỊ

Quý vị có thể quyết định việc các cookie có được lưu trữ trên thiết bị của quý vị hay không thông qua công cụ cài đặt cookie sẵn có bằng cách bấm vào đây, trong bảng thông báo về cookie (cookie banner) hoặc ở phần chân trang (footer) trên dior.com

Quý vị cũng có thể cấu hình trình duyệt web của quý vị như quý vị muốn, để chấp nhận và lưu trữ các cookie trên thiết bị của quý vị, hoặc ngược lại, để chặn các cookie.

Quy trình cấu hình đối với mỗi trình duyệt web là khác nhau. Quy trình cấu hình thường được mô tả trong thanh trình đơn hỗ trợ của trình duyệt. Chúng tôi khuyến nghị quý vị tìm hiểu cách cấu hình trình duyệt của mình. Điều này sẽ cho phép quý vị biết được cách thay đổi những tùy chọn ưu tiên về cookie của mình.

Vui lòng lưu ý: bất kỳ các thay đổi nào quý vị thực hiện đối với các cài đặt chấp nhận hoặc chặn coookie trên trình duyệt web của mình đều có thể thay đổi trải nghiệm duyệt web của quý vị và quá trình truy cập các dịch vụ mà có yêu cầu sử dụng những cookie này. Ví dụ, nếu quý vị chặn các cookie thiết yếu, quý vị không còn có thể đặt các đơn đặt hàng trên trang web của chúng tôi.

Lợi ích của việc thấy được các chào hàng đặc biệt và quảng cáo được tùy chỉnh cho phù hợp với các tùy chọn ưu tiên duyệt web của quý vị là gì?

Mục đích là để hiển thị cho quý vị những chào hàng và quảng cáo có liên quan nhất. Theo đó, công nghệ cookie cho phép chúng tôi hiển thị nội dung, theo thời gian thực, phù hợp nhất với những lĩnh vực quý vị quan tâm, như được suy ra từ lịch sử duyệt web của quý vị trên trang web của chúng tôi .

Sự quan tâm mà quý vị thể hiện đối với nội dung hiển thị trên thiết bị đầu cuối của quý vị khi quý vị tham khảo một trang web thông thường sẽ quyết định nguồn tài nguyên quảng cáo của trang này, cho phép trang này cung cấp các dịch vụ của mình, mà thường được cung cấp miễn phí cho người dùng. Quý vị hiển nhiên ưu tiên muốn nhìn thấy những chào hàng và quảng cáo có liên quan đến quý vị hơn, thay vì những nội dung mà quý vị không hề quan tâm. Tương tự, cả Dior và các nhà quảng cáo đều mong muốn các chào hàng và quảng cáo của mình được hiển thị cho người dùng Internet mà có thể sẽ quan tâm đến chúng.

SỬA ĐỔI CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ NÀY

Trong trường hợp có sửa đổi Chính Sách này, chúng tôi sẽ bảo đảm rằng quý vị được thông báo về những thay đổi này thông qua thông báo đặc biệt trên trang web của chúng tôi hoặc thông qua cảnh báo được cá nhân hóa cụ thể là trong các thư báo tin của chúng tôi.

Phiên bản được cập nhật vào ngày 04 tháng 05 năm 2020

DIOR PRIVACY POLICY

Confidentiality and security of your personal data are important to us. We are committed to offering you personalized services while respecting your privacy and choices.

The purpose of this Privacy Policy is to inform you in a transparent, simple and complete manner about the processing of the personal data that you provide or that we collect through the different touchpoints you use to interact with us (e.g. in store, Customer Department, dior.com, social media, digital apps, events), about their possible transfer to third parties as well as your rights and options to control your personal data and protect your privacy.

In this Policy you will find information on:

 • Who we are
 • What data we can collect about you
 • How we collect or receive your data
 • For what purposes we use it
 • How long we can keep it
 • Who can access your data
 • How we protect it and keep it confidential
 • How we address consumer preferences and individual rights;
 • The additional protections that we provide for residents of certain region;
 • How to contact us if you have questions about our use of your personal data
 • How we protect children’s privacy;
 • The management of cookies on dior.com website
 • Modification of this Privacy Policy

WHO are we?

When we say “Dior”, “us”, “our” or “we”, we refer to, depending to whom you share your data with as further described in this Privacy Policy:

The House of Parfums Christian Dior entities:

PT Beauty Brands (Parfums Christian Dior – Vietnam Office)

A company governed by Vietnamese law with its registered office at Parfums Christian Dior, L BEAUTY VIETNAM LIMITED LIABILITY COMPANY L1-02B, 17th Floor, Vincom Center Dong Khoi, 72 Le Thanh Ton, Ben Nghe Ward District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

and any Parfums Christian Dior affiliates with whom you share information.

Parfums Christian Dior is a data controller under the applicable personal data regulations in particular Regulation (EU) 2016/679 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (hereinafter the “GDPR”).

 

WHAT data may we collect about you?

“Personal data” means any information that could identify you either directly (e.g. your name) or indirectly (e.g. through a unique client ID number).

The personal data we collect depends upon the touchpoint of our interaction, and is also limited to that which is relevant and appropriate for the interaction. Website visitors who browse Dior.com and view our products, information and offerings can choose to do so without identifying themselves, and the same applies to in-store and social media browsing. Unless you choose to interact with us via those touchpoints, such as by making a purchase on our site, signing up for one of our programs or services, or posting a comment or a like online, our data collection is limited to the use of ‘cookies’ for website visitors.

For customers and other individuals who sign up for programs or services, we must collect certain relevant information from you. The information we collect is related to the particular transaction as well as our overall relationship with you. For example, if you make purchases from Dior.com or in our stores, we must collect information to process (and, if relevant, fulfill and ship) your order. For customers and other individuals who sign up for our programs or services, we generally collect your contact details, contact preferences, and information that will allow us to make recommendations to you about our products or services that may be of interest. We may centralize the information pertaining to our customers so that we have it organized in one place, as this helps us manage our relationship with you as well as your choices and preferences.

Depending on the data you provide or share with us, personal data may include information related to:

 • Your identity and your contact details
 • Your interests and personal preferences
 • Your purchases (in store or online, including your orders, their tracking and your purchase invoices, the amount and type of your purchase) and your repairs
 • Your online journeys (dior.com, social media pages, partner websites and databases)
 • Your requests through our customer department or our public relations department
 • The Dior events you attend
 • Specific health data if you notify us of any undesirable side-effects concerning any of our products (only for Parfums Christian Dior)

Regarding your purchases, your bank details are encrypted through Dior servers. Payments are made via a secure payment platform PCI-DSS certified, supplemented by control measures, to ensure the security of purchases made and to fight against fraud.

In the context of a job application with Dior, we may collect the following information:

 • Your identity and your contact details
 • Your Curriculum Vitae and your cover letter

We invite you to keep us regularly informed in writing of any change in your contact details.

 

HOW do we collect or receive your data?

As part of our relationships, we may collect certain data via the following touchpoints:

 • Dior.com journey
 • In-store relationship with our salesperson (inc. our corners and boutiques in department stores)
 • Dior events you attend
 • Public Relations relationship
 • Contact with Customer Department
 • Forms you complete (in store or online)
 • Digital apps you use
 • Relational program you benefit from
 • Dior social media pages you visit or comment/like
 • Social media pages on which you post Dior content or comments
 • Digital Media Advertising you click on
 • Search Engines Paid Advertising you click on
 • Retailers in which you consent to receive our communications
 • Surveys or satisfaction questionnaire you answer

In relation to our programs and events, the personal data essential to Dior is indicated by an asterisk on each personal data collection form. If you do not provide the data marked with an asterisk, this may affect the products and services that we can provide to you. Other information is optional and allows us to know you better and to improve our communications and services to you.

 

FOR WHAT PURPOSES are your data used by Dior?

As part of our relationship, depending on the context in which your data is collected, we use your data for:

 • the management of relationship & contacting you through text messages (including SMS or through other messaging applications such as WhatsApp, Viber, Zalo), email, by mail, by phone calls or in any other lawful manner consented by you
 • the management of your orders
 • the management of the personalized content and communications with Dior (digital or otherwise)
 • the management of your account and profile
 • the management of your relational program
 • the management of your requests linked with Dior
 • the management of events which you register for / attend
 • the management of alerts you send us as part of our cosmetovigilance obligations (only for Parfums Christian Dior products)
 • the management of your application for a job
 • the management of our website and our digital apps
 • the management and improvement of our products and services, image and reputation.
 • The management of payments (securisation of online transactions, fraud prevention, payment incidents and debt collection)

In the context of your application for a job, we use your data to manage and monitor your application.

The legal basis for the processing of your data can be, depending in which context your data is collected:

 • Your consent (e.g. to manage our tailored services, managing your browsing via cookies)
 • The performance of a contract (e.g. managing your access to your customer account, processing and tracking your orders)
 • A legal obligation when processing is required by law (e.g. retention of purchase invoices, cosmetovigilance for Parfums Christian Dior products)
 • Our legitimate interest: improve our products and services, prevent fraud, secure our tools or tailor our communications

FOR HOW LONG may we keep it?

We only keep your personal data for as long as we need it to reach the purpose pursued, to meet your needs, or to comply with our legal or business obligations.

As a general principle, your personal data will be retained in our client database:

 • If you are a “client” (i.e. you have already purchased a Dior product): for no more than 10 years after your first purchase for customer relationship management, but no more than 5 years for business development; this period will be renewed each time you interact with Dior (e.g. a purchase)
 • If you are a “prospect” (i.e. you have never purchased a Dior product but you are interested in Dior brand): for no more than 3 years; this period will be renewed each time you interact with Dior (e.g. when participating in an event)
 • If you are in contact with the Public Relations department: for no more than 10 years after initial contact; this period will be renewed each time you interact with Dior (e.g. when requesting information from the Dior House)
 • If you are a “job applicant” (i.e. you apply for a job offered by Dior): for 2 years after your application

Where cookies are placed on your computer, we shall keep them for no more than 13 months.

When we no longer need to use your personal data, it is removed from our systems and records or anonymised so that you can no longer be identified from it.


WHO may access your data?

Your data are for Dior services dealing with your requests. We ensure that only duly authorised persons can access your personal data when necessary for the above-mentioned purposes.

We do not give your data to third parties for commercial purposes.

We communicate your information only where necessary, and if possible in a form that does not allow a direct identification to:

 • Other Dior entities to provide you with the same personalised service worldwide
 • Our trusted third-party suppliers, including other entities of the LVMH group, acting as processors according to our instructions and solely on our behalf.

  For example, we entrust certain services to third parties in charge of managing cosmestic vigilance alerts (for Parfums Christian Dior products), third parties who assist us in the organisation of our events, third parties providing IT services, digital communication and public relations agencies, third parties who assist us with customer service and logistics services.
 • Department stores in which you buy our products
 • Our trusted third-party partners assisting us in the management of your orders. In particular, we entrust certain services to third parties in charge of delivering you a product, payment service providers and providers securing transactions against fraud. Please note that these partners may act as data controller; in such case, they have their own privacy policies.
 • Third parties in the event of a change of control, for legal reasons, or with your prior consent

You may also choose to disclose your personal data to our partners, advertisers or affiliates by following a link to and from their websites. Please note that these websites have their own privacy policies.

We may also offer you the opportunity to use your social media login. Please be aware that in this case you are sharing your profile information with us. The personal data shared depends on your social media platform settings. Please note that these social networks have their own privacy policies.

Furthermore, on your request or with your consent, data regarding your job application may be shared with other companies of the LVMH Group worldwide for recruitment purposes.


HOW do we protect it and keep it confidential?

We have adopted reasonable and appropriate precautions to protect your data from loss, misuse, alteration, destruction or access by unauthorised third parties.

We also require our partners and group companies to uphold a similar level of protection for your data. The measures are evaluated and updated to address new threats and challenges, as well as new legal requirements in the countries where we operate.

In creating your account on dior.com or in the context of your job applications, entering a personal password complying with our security requirements is compulsory and part of our privacy policy.

HOW do we address cross-border protections?

Because Dior operates in many countries across the world, some of your data may be collected, accessible or stored outside of your country of residence. You should know that the data protection and security requirements differ from place to place, and may not offer the same level of protection as those in your home country. Nevertheless, Dior and our group companies have taken steps to ensure an adequate level of protection of your data irrespective of where it is located, such as by using data transfer methods approved by the European Commission (where the data protection laws are considered to be the strongest worldwide). We also require our third-party partners to fulfill applicable data transfer obligations in relation to the personal data that they receive on our behalf.

How are consumer preferences and individual rights addressed?

In accordance with applicable laws and requirements, Dior and its group companies have put in place measures to fulfill the rights of individuals in relation to the personal data that we (or our third parties) hold about them. This includes, for example, the right to know about the data we hold about you or to obtain a copy, and the limited rights to amend your data, request erasure, or object to the processing of your data. We encourage individuals who have entrusted their data to us to keep it current (such as if you change your email address, address or phone number), so that we have your correct information on file. We also encourage consumers to update their preferences with us, such as in relation to products and the frequency of contacts, so that we can personalize our service to your expectations and needs. Finally, we offer individuals the right to withdraw consent from our programs and offerings at any time. To do so, or to exercise any of these other rights, please use our Contact Us link on Dior.com, or email us at vnservice@diormail.com. For individuals seeking access to their data, we also require authentication to ensure that we are not providing personal data to an unauthorized person.

What additional protections are provided for residents of certain regions?

Dior has adopted the data protection and security practices described in this Privacy Policy for all individuals within scope. In addition, we also recognize and have addressed data protection and security measures that are required on a local or regional level. This includes, for example, those required for residents of the European Union/European Economic Area under the EU General Data Protection Regulation (GDPR) 2016/679.

In particular, the GDPR provides the following rights:

 • The right to be informed: you have the right to obtain clear, transparent and easily understandable information about how we use your personal data, and your rights. You will find all this information in this Policy
 • The right of access: you have the right to access to the personal data Dior holds about you
 • The right of rectification: you have the right to have your personal data rectified if it is incorrect or outdated and / or completed if it is incomplete
 • The right to erasure / right to be forgotten: you have the right to have your personal data erased or deleted. Please note this is not an absolute right, as we may have legal or legitimate grounds for retaining your personal data
 • The right to object to direct marketing: you can unsubscribe or opt out of our direct marketing communication at any time. You are able to do so by clicking on the “unsubscribe” link in any email or communication we send you. You are also able to request to receive non-personalised communications about our products and services
 • The right to withdraw consent at any time for data processing based on consent: You can withdraw your consent to our processing of your data when such processing is based on consent
 • The right to data portability: you have the right to move, copy or transfer data from our database to another. This only applies to data that you have provided, where processing is based on a contract or your consent, and the processing is carried out by automated means

You are also entitled to determine your personal data protection guidelines and directives in the event of death or extern circumstances.

You also have the right to contact the data protection authority of your country in order to lodge a complaint against the data protection and privacy practices of Dior.

Please contact us at the contact details below to exercise these rights or if you have any questions or complaints regarding the processing of your personal data.

Note that we may require proof of your identity and full details of your request before we process it.

 

How does Dior protect children’s privacy?

Dior has adopted practices that are designed to ensure that we do not to collect or maintain any information from children under the age of 15. If we learn that we mistakenly collected any information from anyone under the age of 15, we will purge it immediately, except for responding to a question or inquiry on a one-time basis from the individual or his/her parent or legal guardian.

 

CONTACT US

If you have any questions or concerns about how we process and use your personal data, or would like to exercise any of your rights above, please contact us either:

By sending an email to vnservice@diormail.com 
Or by contacting us via the form on dior.com available at https://www.dior.com/couture/en_int/contact
You may also contact our Data Protection Officer at :Dpo_france@diormail.com 

INFORMATION ABOUT COOKIE MANAGEMENT Cookie

This section presents our policy for managing cookies on the dior.com website. It aims to explain where the browsing information processed when you visit our website comes from, how it is used, and your rights.

WHAT IS A COOKIE?

When you visit our website, we might, depending on the choices you make, store a text file on your device (computer, smartphone, tablet, etc.) through your web browser.

This text file is a cookie. For as long as it is valid and stored on your device, it will enable Dior to identify your device when you visit the website in the future.

Only the issuer of a cookie can read or modify information stored in it.

Below you will find information on the cookies that might be stored on your device when you visit pages on the dior.com website, either by Dior or by third parties, and how you can delete cookies or refuse to allow them to be stored on your device.

WHAT IS THE PURPOSE OF THE COOKIES ISSUED ON DIOR.COM?

There are several categories of cookie. Some of them are issued directly by Dior and its providers, and some are issued by third-party companies.

 • The cookies issued by Dior and its providers


Various types of cookie might be stored on your device when you browse our website:

The “essential” cookies are essential for browsing our website, including to ensure that the ordering process runs smoothly. If you delete them it can cause difficulties when browsing our website and make it impossible to place an order. They might be stored on your device by Dior or by its providers.

“Analytical and Personalization” cookies not essential for browsing our website but making it easier for you to conduct searches, optimiing your buying experience.

“Advertising” cookies, not essential for browsing but allowing you a more relevant advertising offer.

If your device is used by several people and if one device uses several web browsers, we cannot be certain that the services and adverts delivered to your device are determined based on your use of the device and not on that of another user. It is your decision and responsibility whether you share use of your device and configuration of your web browser’s cookie settings with other people.

 • Cookies issued by third-party companies


Cookies are issued and used by third parties on our website in accordance with these third parties’ privacy protection policies. These cookies are not essential for browsing our website.

We might include cookies on our website applications produced by third parties, which enable you to share our site content with other people or to tell other people what content you have been browsing or your opinions of it. This is true of the “Share” and “Like” buttons for social networks like Facebook, Twitter, Instagram and Pinterest.

Social networks that provide buttons like these might be able to use them to identify you, even if you did not use the button when browsing our website. We have no control over the process the social networks use to collect information relating to your browsing of our website and linked to the personal data they hold. Please consult the privacy policy of these social networks.

MANAGING THE COOKIES STORED ON YOUR DEVICE

You can decide whether cookies are stored on your device through the cookie setting tool available by clicking here, in the cookie banner or in the footer on dior.com

You can also configure your web browser as you wish, so that cookies are accepted and stored on your device, or conversely blocked.

The configuration process is different for each web browser. It is usually described in the browser’s help menu. We urge you to find out how to configure your browser. This will allow you to find out how to change your cookie preferences.

Please note: any changes you make to your web browser’s cookie acceptance or blocking settings may change your web browsing experience and the process of accessing services that require the use of these cookies. For example, if you block essential cookies you might no longer be able to place orders on our website.

What is the benefit of seeing special offers and advertising tailored to your browsing preferences?

The aim is to show you the most relevant offers and advertising. As such, cookie technology enables us to display content, in real-time, that is best suited to your fields of interest, as deduced from your browsing history on our website.

The interest you show in content displayed on your terminal when you consult a website often determines the advertising resources of this site, enabling it to provide its services, which are often supplied free of charge to users. You doubtless prefer to see offers and advertising that are relevant to you, rather than content that is of no interest to you at all. Similarly, both Dior and advertisers want their offers and advertising to be shown to Internet users that are likely to be interested in them.

 

MODIFICATION OF THIS PRIVACY POLICY

In case of modification of this Policy, we will ensure that you are informed of these changes either by a special notice on our site, or by a personalised warning notably in the context of our newsletters.

Version updated on 4th May 2020